• Systemy przywoławcze
  • Panele nadłóżkowe

 

 

Zapytanie ofertowe nr 2

czwartek, 14 czerwca 2018

Projekt: Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu przywołania personelu medycznego przez Schima Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Szanowni Państwo.

W związku z planowanym zakupem robót budowlanych związanym z realizacją projektu Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu przywołania personelu medycznego przez Schima Sp. z o.o. we Wrocławiu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego działanie 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup robót budowlanych.

Szczegółowe zapytanie znajduje się w załączniku:

   

Anulowanie zapytania ofertowego nr 1

czwartek, 14 czerwca 2018Z dniem 14.06.2018r. anulujemy zapytanie ofertowe nr 1/S/2018 z powodu błędnego przedstawienia warunków przystąpienia do postępowania. Powtórne zapytanie zostanie ogłoszone z dniem 14.06.2018r.

Informacja znajduje się w załączniku:

   

Bezprzewodowy system przywoławczy CareMed IP

Bezprzewodowy system przywoławczy CareMedBezprzewodowy system przywoławczy CareMed IP, jest systemem optyczno-dźwiękowym działającym w oparciu o połączenie sieciowe poprzez TCP/IP przy stałym lub dynamicznym adresie IP.

Dzięki bezprzewodowej komunikacji ze sobą terminali ograniczamy ilość okablowania strukturalnego do niezbędnego minimum co wiąże się z ograniczeniem kosztów inwestycji oraz modernizacji systemu. Obsługa terminali salowych i pielęgniarskich odbywa się przy użyciu dużych, czytelnych ekranów dotykowych 9-cio calowych.

CareMed IP posiada funkcję przekazywania wezwań pomocy na telefon komórkowy pielęgniarki lub lekarza, opiekującymi się danym pacjentem szpitala. dzięki temu pacjent zostanie obsłużony przez osobę, która znajduje się najbliżej niego.

Więcej…