• Systemy przywoławcze
  • Panele nadłóżkowe

 

 

Protokół z wyboru oferty do zapytania ofertowego nr 2

poniedziałek, 02 lipca 2018

Protokół z wyboru oferty do zapytania ofertowego 2/S/2018

Projekt: "Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu przywoływania personelu medycznego przez Schima sp. z o.o. we Wrocławiu”.

Szanowni Państwo.

Protokół z wyboru oferty do zapytania ofertowego 2/S/2018 przedstawiamy w załączniku:

   

Zapytanie ofertowe nr 2

czwartek, 14 czerwca 2018

Projekt: Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu przywołania personelu medycznego przez Schima Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Szanowni Państwo.

W związku z planowanym zakupem robót budowlanych związanym z realizacją projektu Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu przywołania personelu medycznego przez Schima Sp. z o.o. we Wrocławiu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego działanie 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup robót budowlanych.

Szczegółowe zapytanie znajduje się w załączniku:

   

Anulowanie zapytania ofertowego nr 1

czwartek, 14 czerwca 2018Z dniem 14.06.2018r. anulujemy zapytanie ofertowe nr 1/S/2018 z powodu błędnego przedstawienia warunków przystąpienia do postępowania. Powtórne zapytanie zostanie ogłoszone z dniem 14.06.2018r.

Informacja znajduje się w załączniku: