Optyczno-dźwiękowy system przywoławczy SIGMA

91231231773114sigma.jpgELSO SIGMA - to nieskomplikowany szpitalny system przywoławczy (przyzywowy) stosowany w toaletach dla niepełnosprawnych i niewielkich obiektach szpitalnych.

Posiada przycisk przyzywowy przywoławczy/odwoławczy oraz lampkę/sygnalizator optyczno-dźwiękowy i własny zasilacz. Układ może być powielony, aż do dziesięciu obwodów i zaopatrzony dodatkowo w centralkę dla dziesięciu pomieszczeń. Z uwagi na prosty układ, a w związku z tym ograniczone możliwości działania szpitalnego systemu przyzywowego SIGMA montowany jest on zazwyczaj w małych obiektach o nieskomplikowanej strukturze funkcjonalnej lub komunikacyjnej.

Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji.

  • System przywoławczy ELSO SIGMA występuje w konfiguracji minimalnej, przeznaczona do niedużych obiektów np. toalety dla niepełnosprawnych,
  • Uwaga! Zamiana komponentów systemów przyzywowych różnych rodzajów jest niemożliwa,
  • Dane techniczne i przykłady połączeń znajdują się w informacjach technicznych.