Projekt RPO

Projekt „Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu przywołania personelu medycznego przez Schima Sp. z o.o. we Wrocławiu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

  • Wartość całkowita: 1 271 250,01 zł
  • Wielkość dofinansowania: 395 121,96 zł
  • Wydatki kwalifikowane: 878 048,79 zł
  • Wydatki niekwalifikowane: 393 201,22 zł

 

Projekt RPO