System sygnalizacji zajętości pomieszczeń - Delta

System sygnalizacji zajętości pomieszczeń - DeltaDELTA jest systemem sygnalizacji zajętości pomieszczeń. Przeznaczony jest do stosowania wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba poinformowania oczekujące osoby o statusie pomieszczenia.

Przykładowe obszary stosowania:

  • łazienki dla osób niepełnosprawnych w obiektach medycznych, publicznych;
  • łazienki na oddziałach szpitalnych, szczególnie łazienki w pokojach z liczbą łóżek powyżej 2;
  • łazienki wspólne pomiędzy pokojami w szpitalach, domach opieki;
  • pracownie RTG, TK;
  • gabinety lekarskie w szpitalach, przychodniach;
  • gabinety w przychodniach dentystycznych.

Autonomiczna sygnalizacja zajętości łazienki / toalety

System umożliwia zasygnalizowanie innym osobom status pomieszczenia. Stosuje się go tam, gdzie chcemy poinformować oczekujących, że pomieszczenie jest zamknięte, ale przebywa tam osoba, lub nie. Autonomiczna sygnalizacja ma zastosowanie również tam, gdzie nie można zamknąć drzwi od wewnątrz, np. łazienki na oddziałach szpitalnych, łazienki dla osób niepełnosprawnych. Zestaw sygnalizacyjny składa się z czujnika obecności, przekaźnika dopuszkowego oraz sygnalizatora Wolne-Zajęte. Do każdego zestawu można podłączyć większą liczbę sygnalizatorów (jedna łazienka z wejściem z dwóch pomieszczeń wymaga zastosowania dwóch sygnalizatorów przy każdych drzwiach wejściowych). Zasilanie układu może pochodzić z systemu przywoławczego, lub z zewnętrznego zasilacza 24VDC montowanego do puszki elektrycznej zamkniętej dedykowaną zaślepką.

Zestaw autonomiczny Delta

Rys. 1. Zestaw autonomicznej sygnalizacji zajętości pomieszczeń - art. 957301

 

Zastosowanie autonomicznej sygnalizacji zajętości pomieszczeń

Rys. 2. Przykład zastosowania autonomicznej sygnalizacji zajętości pomieszczeń

Drugi obszar stosowania:

Prezentacja systemu

 

Do gabinetów/pokojów przyjęć opracowany został zestaw składający się z Modułu Wolne-Zajęte, Lampki Wolne-Zajęte (opcja - Sygnalizator Wolne-Zajęte) i zasilacza.

Moduł wolne-zajęteLampa wolne-zajęte

Personel za pośrednictwem modułu może poinformować czekających pacjentów o statusie pomieszczenia. W tym celu ustawia odpowiedni status na module. Czerwony przycisk oznacza "ZAJĘTE", po naciśnięciu przycisk się podświetla, a Lampka Wolne-Zajęte podświetla na czerwono napis "ZAJĘTE".

Lampa Zajęte

Zmiana stanu urządzenia z "Zajęte" na "Wolne" wymaga tylko naciśnięcie zielonego przycisku, przyciski przełączają się między sobą. Wyłącza się wówczas czerwony kolor na module i lampce, a włącza zielony na module i lampce. Przez 3 sekundy moduł i lampka migają zielonym kolorem, a lampka dodatkowo piszczy, aby poinformować oczekujących o możliwości wejścia do gabinetu.

Lampa Wolne

Moduł i lampkę można wyłączyć poprzez ponowne wciśnięcie aktywnego przycisku, który wyłącza świecenie danego koloru w Lampce Wolne/Zajęte, gaśnie również przycisk na module. W stanie spoczynku przyciski są delikatnie podświetlone.

Moduł Wolne-Zajęte występuje w dwóch wersjach:

1. Moduł Wolne - Zajęte - MWZ

Moduł Wolne-Zajęte

2. Moduł Wolne - Zajęte 2 - MWZ2

Moduł Wolne-Zajęte

Moduł MWZ2 pozwala dodatkowo sterować zamkiem elektromagnetycznym w drzwiach. Zamek musi być typu rewersyjnego, wymaga również osobnego zasilacza. Wyjście w module do sterowania zamkiem pozwala na przyłączenie obciążenia 1A, 200V AC/DC.

Przycisk otwarcia drzwi pozwala otworzyć drzwi wtedy, gdy jest ustawiony status "ZAJĘTE" i zamek jest zamknięty. Otwarcie drzwi możliwe jest przez 10 sekund. Moduł w stanie "Wolne" ma otwarty zamek na stałe. W przypadku braku napięcia zamek również pozostaje otwarty.

Przykład zastosowania sygnalizacji zajętości gabinetowej

Rys. 3. Przykład zastosowania sygnalizacji zajętości gabinetowej

Urządzenia są zrealizowane w wykonaniu antybakteryjnym - obudowy, jak i elewacje frontowe urządzeń posiadają dodatek jonów srebra.

Obudowa antybakteryjna

Antybekteryjne obudowy i elewacje frontowe urządzeń