System przywoławczy SAIO light

System przywoławczy SAIO lightSAIO light jest systemem przywoławczym naszej produkcji, łatwym w obsłudze, montażu i uruchomieniu oraz zapewniającym podstawową sygnalizację przyzywową. Nie wymaga programowania, wystarczy podłączyć urządzenia zgodnie ze schematami i zamknąć każdy obwód na przełączniku typu DIP SWITCH w ostatnim urządzeniu.

Urządzeniem odbiorczym jest Terminal-Numerator "TN", który pełni rolę kontrolera systemu. Nadzoruje 8 przyłączonych obwodów, posiada dwa tryby głośności dzień/noc. Ponadto urządzenie wyposażone jest w bezpotencjałowe wyjście do powiadamiania, które reaguje na alarm w każdym obwodzie. Wyjście może być wykorzystane do powiadomienia na innym TN, lampce grupowej lub w obcym systemie jak SSWIN, BMS.

Terminal-Numerator kontroluje aktywne obwody, nieużywane obwody wymagają zamknięcia na lokalnym DIP SWITCH-u. W przypadku wystąpienia awarii urządzenie sygnalizuje to szybkim pulsowaniem właściwej uszkodzonemu obwodowi diody.

Instalacje przyzywowe - system SAIO light

W systemie dostępna jest pełna lista urządzeń wykorzystywana w szpitalach, czy domach opieki.

Prezentacja systemu

System przyzywowy SAIO light pozwala na rozróżnienie trzech rodzajów alarmów na lampce przed pomieszczeniem. W pomieszczeniach nadzoru można zastosować Terminal-Numerator 8 strefowy, lub Mini-Numerator dla 3 stref nadzoru.

  • Pierwszy rodzaj alarmu to wezwania z łóżek, sygnalizowany świeceniem czerwonej lampki.

  • Drugi rodzaj alarmu to wezwanie z WC/łazienki, sygnalizowane świeceniem czerwonej + białej lampki. Obydwa wezwania są automatycznie przekazywane wyjściem przekaźnikowym do Terminala-Numeratora lub innego systemu.

  • Trzeci rodzaj alarmu, to wezwanie alarmowe/lekarskie, które sygnalizowane jest na lampce, świeceniem niebieskiej diody. Ten alarm przekazywany jest osobnym wyjściem do powiadamiania, dlatego może być przesłany np. na inny Terminal-Numerator w dyżurce lekarskiej.

  • NOWOŚĆ - ZWROTNE POTWIERDZENIE "JUŻ IDĘ" - w reakcji na alarm obsługa może wysłać potwierdzenie do wzywającego, które zostanie zasygnalizowanie pulsowaniem niebieskiego pola i dźwiękiem.

Terminal numerator systemu SAIO light

Mini terminal numerator systemu SAIO light

Lampki przed pomieszczeniami sygnalizują świecenie każdego koloru innym dźwiękiem, opcję tą można wyłączyć zworką w lampce.

Modułowa budowa poszczególnych przycisków oraz drukowane elewacje, pozwalają na dostosowanie kolorów tła, jak i rozmieszczenia ikon pod potrzeby inwestycji. Np. zamiast niebieskiej ikony z symbolem węża eskulapa może być gniazdo przywoławcze RJ45, lub inny symbol przycisku. Standardowo przyciski są wykonywane w różnych wersjach, których przegląd znajdziecie Państwo w broszurze, w materiałach do pobrania.

Centralnym punktem instalacji w sali/pokoju jest moduł alarmowy, który występuje w trzech wariantach przycisków i opcjonalnie w połączeniu z lampką. Każdy moduł obsługuje trzy rodzaje alarmów opisanych powyżej. Jest samodzielnym urządzeniem, pełni rolę kontrolera obwodów w pokojach.

Alarmy systemu SAIO light

Pozostałe przyciski w sali przyłączone do poszczególnych modułów są ciągle nadzorowane. W przypadku awarii, dowolnego obwodu, uszkodzenie łatwo odczytać po szybkim pulsowaniu koloru na lampce. W momencie awarii w obwodzie WC/łazienka, szybko pulsują kolory biały+czerwony, analogicznie wygląda sygnalizacja awarii w pozostałych obwodach.

Obudowa antybakteryjna

Antybakteryjne obudowy i elewacje frontowe urządzeń

Wszystkie urządzenia zamontowane w sali pacjentów są zrealizowane w wykonaniu antybakteryjnym. Obudowy, jak i elewacje frontowe posiadają dodatek jonów srebra, również obudowy manipulatorów pacjenta mają właściwości bakteriobójcze.