Bezprzewodowy system przywoławczy CareMed IP

System przywoławczy Caremed IPBezprzewodowy system przywoławczy CareMed IP, jest systemem optyczno-dźwiękowym działającym w oparciu o połączenie sieciowe poprzez TCP/IP przy stałym lub dynamicznym adresie IP.

Dzięki bezprzewodowej komunikacji ze sobą terminali ograniczamy ilość okablowania strukturalnego do niezbędnego minimum co wiąże się z ograniczeniem kosztów inwestycji oraz modernizacji systemu. Obsługa terminali salowych i pielęgniarskich odbywa się przy użyciu dużych, czytelnych ekranów dotykowych 9-cio calowych.

CareMed IP posiada funkcję przekazywania wezwań pomocy na telefon komórkowy pielęgniarki lub lekarza, opiekującymi się danym pacjentem szpitala. dzięki temu pacjent zostanie obsłużony przez osobę, która znajduje się najbliżej niego.

Bezprzewodowy system przywoławczy CareMed

System przywoławczy bezprzewodowy CareMed IP

System przyzywowy CareMed IP cechuje duża niezawodność, ponieważ w przypadku utraty połączenia w jednej sali, wyłącznie ta sala traci połączenie z serwerem, jednak działa ona lokalnie (wezwania są przekazywanie na lampkę salową).

Aplikacja systemu przywoławczego

Bezprzewodowy system przywoławczy IP - działanie

Ogromną zaletą naszego systemu jest możliwość utworzenia dokumentacji oraz usług wraz z personelem w celu poprawienia jakości i czasu ich pracy. Na przykład dzięki modułowi Usługi można odtworzyć historię: pobytu w szpitalu, zaaplikowanych leków, pomocy przez personel danemu pacjentowi, przez co bliscy w przejrzysty sposób mogą się dowiedzieć co się działo z pacjentem. Można także aktywować powiadamianie, za pośrednictwem terminala salowego, serwisu sprzątającego oraz pracowników technicznych o zdarzeniach wymagających pilnej interwencji w pokoju ale także jest możliwość prowadzenia ewidencji prac sprzątających, prac konserwatorskich w pokojach pacjentów.  Poniżej przedstawiony został przykład modułu Usługi z możliwością obserwacji pacjenta.

Bezprzewodowy system przywoławczy - dane

Kolejnym atutem systemu CareMed IP jest możliwość komunikacji głosowej, która się odbywa między wszystkimi salami, centralami oraz telefonami komórkowymi będącymi w sieci CareMed IP.

Ponadto bezprzewodowy system przywoławczy CareMed IP automatycznie wykrywa i diagnozuje wszelkie usterki techniczne, wysyłając komunikat mailowy do administratora budynku i do serwisu technicznego firmy SCHIMA. Nieograniczona ilość terminali pracujących w systemie przyzywowym CareMed IP tworzy możliwość dostosowania sytemu do zmieniających się potrzeb i uwarunkowań placówki opiekuńczej. System współpracuje z innymi systemami  oferowanymi przez Naszą firmę - CareMed i VaroMed.