System przyzywowy CareMed wersja z elektroniką w terminalach

Wersja systemu przyzywowego CareMed z magistralą poprowadzoną pomiędzy terminalami salowymi przywoławczo-odwoławczymi (735030) lub terminalami przywoławczo-odwoławczymi z wyświetlaczem (735020) a centralką (735000).

Do poprawnego i sprawnego wykonania instalacji przyzywowej należy terminale salowe montować do zespolonej puszki elektrycznej podwójnej oraz wykonać pomiędzy nimi połączenie 6-żyłowym przewodem magistralnym wraz z zasilaniem, np. YTKSY 3x2x0,8 mm.

DTR urządzeń wchodzących w skład wersji z elektroniką salową w terminalach

Przyciski do łazienek, WC, stref mokrych w wersji IP66

Zasilacze