Systemy przywoławcze

Bezprzewodowy system przywoławczy CareMed IP

Bezprzewodowy system przywoławczy CareMedBezprzewodowy system przywoławczy CareMed IP, jest systemem optyczno-dźwiękowym działającym w oparciu o połączenie sieciowe poprzez TCP/IP przy stałym lub dynamicznym adresie IP.

Dzięki bezprzewodowej komunikacji ze sobą terminali ograniczamy ilość okablowania strukturalnego do niezbędnego minimum co wiąże się z ograniczeniem kosztów inwestycji oraz modernizacji systemu. Obsługa terminali salowych i pielęgniarskich odbywa się przy użyciu dużych, czytelnych ekranów dotykowych 9-cio calowych.

CareMed IP posiada funkcję przekazywania wezwań pomocy na telefon komórkowy pielęgniarki lub lekarza, opiekującymi się danym pacjentem szpitala. dzięki temu pacjent zostanie obsłużony przez osobę, która znajduje się najbliżej niego.

Więcej…

   

Systemy przywoławcze, systemy przyzywowe

Optyczno-magistralny system przywoławczy (przyzywowy) jest niskonapięciowym, autonomicznym systemem stosowanym w:

  • szpitalach i klinikach
  • domach pomocy społecznej i domach opieki
  • sanatoriach
  • więzieniach
  • zgodnie z normą DIN 0834 we wszystkich miejscach gdzie człowiek może wymagać pomocy.

System przyzywowy powinien posiadać własną i niezależną od innych systemów sieć. Ponadto, system ten musi umożliwiać kontrolowanie i monitorowanie urządzeń wchodzących w jego skład.
Urządzenia wchodzące w skład szpitalnego systemu przyzywowego, oprócz podstawowych zadań regulowanych przez normy, mogą również pełnić dodatkowe funkcje ułatwiające pacjentom pobyt.

przyłowywacz

 


Do dodatkowych funkcji systemów przywoławczych zalicza się:

  • sterowanie oświetleniem,
  • komunikacja głosowa,
  • odbiór stacji radiowych,
  • zdalne sterowanie sprzętem TV,
  • połączenia telefoniczne.

Zgodnie z normą DIN 0834, najwyższy priorytet nad pozostałymi usługami mają zawsze funkcje podstawowe dotyczące wzywania personelu.

1234

   

Optyczno-magistralny system przyzywowy, przywoławczy - Mediopt Care/Caremed

MEDIOPT care jest inteligentnym optyczno-magistralnym systemem przyzywowym (przywoławczym) stosowanym w placówkach medycznych. Sterowany mikroproceso­rowo system, dzięki elastycznej konfiguracji pozwala na optymalne dostosowanie do każdego obiektu.

MEDIOPT care spełnia w połączeniu z odpowiednim zasi­laczem bezprzerwowym (UPS) wymagania normy DIN VDE 0834 i tym samym odpowiada najwyższym wymaganiom odnośnie działania, bezpieczeństwa i sposobu działania. Ten szpitalny system przyzywowy posiada funkcję samokontroli. Wszystkie występu­jące zakłócenia lub awarie są sygnalizowane (np. na wy­świetlaczu centralki oddziałowej).

Więcej…