System przyzywowy CareMed wersja z komunikacją głosową

Wersja z komunikacją interkomową to przyzywowa instalacja korytarzowa prowadzona pomiędzy głosowymi terminalami salowymi (957222) a centralą pielęgniarską lub główną centralą pielęgniarską.

Wszystkie te elementy za wyjątkiem centrali głównej pielęgniarskiej występują w wersji natynkowej lub podtynkowej.

Do poprawnego działania systemu przyzywowego należy wykonać połączenie magistralne pomiędzy terminalami salowymi z głosem a centralą pielęgniarską przy użyciu przewodów YTKSY 3x2x0,8 + YTKSY ekw. 2x2x0,8 + YDY 2x2,5 mm2.

DTR urządzeń wchodzących w skład wersji z komunikacją interkomową

Przyciski do łazienek, WC, stref mokrych w wersji IP66

Zasilacze