Systemy przywoławcze, systemy przyzywowe

Optyczno-magistralny system przywoławczy (przyzywowy) jest niskonapięciowym, autonomicznym systemem stosowanym w:

  • szpitalach i klinikach
  • domach pomocy społecznej i domach opieki
  • sanatoriach
  • więzieniach
  • zgodnie z normą DIN 0834 we wszystkich miejscach gdzie człowiek może wymagać pomocy.

System przyzywowy powinien posiadać własną i niezależną od innych systemów sieć. Ponadto, system ten musi umożliwiać kontrolowanie i monitorowanie urządzeń wchodzących w jego skład.
Urządzenia wchodzące w skład szpitalnego systemu przyzywowego, oprócz podstawowych zadań regulowanych przez normy, mogą również pełnić dodatkowe funkcje ułatwiające pacjentom pobyt.

przyłowywacz

 


Do dodatkowych funkcji systemów przywoławczych zalicza się:

  • sterowanie oświetleniem,
  • komunikacja głosowa,
  • odbiór stacji radiowych,
  • zdalne sterowanie sprzętem TV,
  • połączenia telefoniczne.

Zgodnie z normą DIN 0834, najwyższy priorytet nad pozostałymi usługami mają zawsze funkcje podstawowe dotyczące wzywania personelu.

1234