Zapytanie ofertowe nr 2

Projekt: Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu przywołania personelu medycznego przez Schima Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Szanowni Państwo.

W związku z planowanym zakupem robót budowlanych związanym z realizacją projektu Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu przywołania personelu medycznego przez Schima Sp. z o.o. we Wrocławiu współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego działanie 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na planowany zakup robót budowlanych.

Szczegółowe zapytanie znajduje się w załączniku: