Protokół z wyboru oferty do zapytania ofertowego nr 2

Protokół z wyboru oferty do zapytania ofertowego 2/S/2018

Projekt: "Budowa hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych dla potrzeb wprowadzenia na rynek innowacyjnego systemu przywoływania personelu medycznego przez Schima sp. z o.o. we Wrocławiu”.

Szanowni Państwo.

Protokół z wyboru oferty do zapytania ofertowego 2/S/2018 przedstawiamy w załączniku: