Informacja w przedmiocie administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej "RODO") informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest "SCHIMA" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościelna 6, 52-314 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038970, REGON: 931876651, NIP: 8971580085, kapitał zakładowy w kwocie 144 000,00 zł w całości opłacony, telefon: 71 339 89 15, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

2. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach ochrony Państwa danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z wykonaniem Umowy Sprzedaży/Kupna, Przygotowaniem Oferty Handlowej.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) w zakresie realizacji Umowy - umowa,
b) w pozostałym zakresie - dobrowolna zgoda Kontrahenta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą następujące kategorie podmiotów:

a) Administrator,
b) Pracownicy Administratora,
c) Podmioty zewnętrzne zajmujące się obsługą informatyczną oraz księgową Administratora oraz dostawcy Usług wspierający Administratora w realizacji Umowy jak: Firma Kurierska, Ubezpieczyciel Należności, Kancelaria Prawna, Platforma Wymiany Informacji Gospodarczych,
d) Inni odbiorcy, jeśli wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji danych Kontrahenta dotyczących realizacji umowy.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Kontrahenta narusza postanowienia RODO.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem umowy.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak i w sposób inny niż zautomatyzowany. W przypadku sprzeciwu co do przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych oraz żądania usunięcia przedmiotowych danych, prosimy o poinformowanie nas o Państwa decyzji drogą mailową pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .