Anulowanie zapytania ofertowego nr 1Z dniem 14.06.2018r. anulujemy zapytanie ofertowe nr 1/S/2018 z powodu błędnego przedstawienia warunków przystąpienia do postępowania. Powtórne zapytanie zostanie ogłoszone z dniem 14.06.2018r.

Informacja znajduje się w załączniku: