Szpitalny system przywoławczy - Schima Axio

Schima Axio jest magistralnym niskonapięciowym system przywoławczym przeznaczonym do obiektów szpitalnych, klinik, domów opieki społecznej. Wykonany jest zgodnie z normą dla systemów przywoławczych DIN VDE 0834 i spełnia najwyższe normy w zakresie bezpieczeństwa i użytkowania systemów przywoławczych.

System Axio wpływa na poprawę jakości obsługi pacjentów i usprawnia komunikację pomiędzy personelem oraz pacjentem i personelem. szpitalnego systemu przyzywowego został skrócony do minimum czas reakcji na wezwanie. Odbiór informacji przekazywanych personelowi jest możliwy na terenie całego obiektu.

Wezwania odbierane są za pomocą przenośnych telefonów DECT oraz terminali pacjentów znajdujących się w salach. Menu urządzeń i komunikaty są w języku polskim. Możliwość prowadzenia zdalnego, cyklicznego nasłuchu, funkcja „VOX”, w pomieszczeniach, gdzie chory nie ma możliwości dokonania samoczynnie wezwania lub w salach noworodków znacząco podnosi mobilność tego systemu. Opieka musi być skupiona przy łóżku pacjenta, aby nie opuszczając chorego móc wezwać dodatkową pomoc, np. lekarza, lub dodatkowy personel, co zmniejsza ryzyko zagrożenia zdrowia. Dzięki terminalom łóżkowym, gniazdom monitorującym i multimedialnym słuchawkom personel jest w stanie, nie odstępując chorego, zasięgnąć opinii lub wezwać do siebie odpowiedni personel. Zastosowana funkcjonalność ogranicza osobiste zaangażowanie pozostałego zespołu w miejsce wezwania.

Na oddziałach o zwiększonym prawdopodobieństwie uszkodzenia sprzętu np. Oddział Psychiatryczny, komunikacja z personelem musi odbywać się poprzez wandaloodporne terminale z elektronicznym czytnikiem identyfikatora. Identyfikator z chipem zapewnia personalne potwierdzenie odebrania wezwania i jego skasowanie. Dzięki temu podopieczny nie ma możliwości odwołania wezwania, a w systemie rejestrowana jest osoba, która zareagowała na nie.

25051349349546Obraz1.jpg 42651349349546Obraz2.jpg

Podstawowe funkcje systemu przyzywowego muszą być zachowane niezależnie od poprawności pracy komputera z oprogramowaniem. Kiedy centralna jednostka zawiedzie, system musi lokalnie nadal działać. Posiada samokontrolę urządzeń w każdym pokoju.

Prezentacja systemu (Power Point)

83501349942661pp.jpg

Szpitalny system przyzywowy musi zapewniać łatwą rozbudowę, komunikacja central po protokole IP, zapewnia zwiększenie zasięgu systemu o następne piętra lub budynki. System musi posiadać komunikację opierającą się na przynajmniej dwóch magistralach komunikacyjnych: lokalna (salowa) pracująca w obrębie pomieszczeń i sal dozorowanych i piętrowa łącząca pomieszczenia na danej kondygnacji z jednostką nadrzędną.

  • Przycisk przyzywowy
  • Instalacje przyzywowe