Mediaopt Care

Optyczno-magistralny system przyzywowy, przywoławczy - Mediopt Care/Caremed

MEDIOPT care jest inteligentnym optyczno-magistralnym systemem przyzywowym (przywoławczym) stosowanym w placówkach medycznych. Sterowany mikroproceso­rowo system, dzięki elastycznej konfiguracji pozwala na optymalne dostosowanie do każdego obiektu.

MEDIOPT care spełnia w połączeniu z odpowiednim zasi­laczem bezprzerwowym (UPS) wymagania normy DIN VDE 0834 i tym samym odpowiada najwyższym wymaganiom odnośnie działania, bezpieczeństwa i sposobu działania. Ten szpitalny system przyzywowy posiada funkcję samokontroli. Wszystkie występu­jące zakłócenia lub awarie są sygnalizowane (np. na wy­świetlaczu centralki oddziałowej).

System przywoławczy stanowi sieć programowalnych modułów salowych lub centralek, przycisków przywoławczych, i kasujących, salowych lamp sy­gnalizacyjnych (dwu i trójkolorowych), wyświetlaczy korytarzowych i salowych.

Po­szczególne komponenty instalacji komunikują się ze sobą lokalnie przez magistralę salową, magistralę oddziałową, a także między oddziałami poprzez magistralę obiektową. Jako opcja, możliwe jest przyłą­czenie do centralki obiektowej kom­putera PC oraz systemu telefonów bezprzewodowych DECT (protokół interfejsu ESPA 4.4.4).

Wybierz rodzaj - instalacje przyzywowe

51411341556867wersja2.jpgkomunikacja głosowa

instalacja po terminalach

Programowalne lampki                    Programowalne terminale               Wersja z komunikacją głosową

Mediopt Care występuje w dwóch wersjach różniących się między sobą umieszczeniem elektroniki (modułu programowalnego). Znajduje się on albo w lampce (instalacja po lampkach) lub w terminalu salowym (instalacja po terminalach)

Możliwości systemu przyzywowego

  • wezwania nadane z przycisków sygnalizowane są kolorowym światłem salowych lamp sygnalizacyjnych oraz alfanumerycznie
  • wyświetlany jest numer sali i rodzaju wezwa­nia na modułach salowych LCD lub centralkach oddziałowych (np. Sala 21, wezwanie z łóżka 1)
  • możliwe jest też zastosowanie wyświetlaczy korytarzowych (jedno - i dwu­stronnych) do wskazywania wezwań na korytarzu oddziału
  • moduły salowe LCD umożliwiają po potwierdzeniu obec­ności przeglądanie innych aktualnych wezwań
  • przy zastosowaniu w salach chorych centralek oddziałowych z funkcją głosową istnieje możliwość komunikacji z innymi salami co znacznie usprawnia pracę personelu